1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R5
  5. Đơn vị cấp trên khi thực hiện xét duyệt thẩm định có thể tùy chọn tiện ích làm mới lại số liệu xét duyệt, thẩm định sau các lần đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo

Đơn vị cấp trên khi thực hiện xét duyệt thẩm định có thể tùy chọn tiện ích làm mới lại số liệu xét duyệt, thẩm định sau các lần đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo

1. Mục đích

Giúp các đơn vị cấp trên khi xét duyệt thẩm định có thể tùy chọn tiện ích làm mới lại số liệu xét duyệt, thẩm định sau khi đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo để tiết kiệm thời gian và công sức.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chọn menu Xét duyệt, thẩm định.
  • Khi xét duyệt thẩm định lại cho đơn vị cấp dưới, nhấn vào dòng Cập nhật số XD/TĐ thì sẽ tự động lấy số xét duyệt/thẩm định bằng số báo cáo.

Cập nhật 10/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận