1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R5
  5. Đơn vị cấp trên quản lý thông tin của đơn vị trực thuộc

Đơn vị cấp trên quản lý thông tin của đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên chủ động thêm tài khoản cho đơn vị trực thuộc để nộp báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

  • Đơn vị cấp dưới tự đăng ký tài khoản trên MISA Mimosa Online, đơn vị cấp trên sẽ phê duyệt tài khoản đó. 
  • Sau khi phê duyệt tài khoản cho cấp dưới xong, đơn vị cấp trên có thể tự thêm mới tài khoản cho đơn vị trực thuộc.
  • Còn nếu đơn vị cấp trên chưa phê duyệt tài khoản mà cấp dưới tạo thì sẽ chưa thể tự thêm mới tài khoản cho cấp dưới được.

Xem phim hướng dẫn đơn vị cấp trên nhập khẩu danh sách đơn vị cấp dưới:

Các bước thực hiện:

Cấp trên nhập khẩu danh sách tài khoản của đơn vị trực thuộc 

1.  Chọn menu Thiết lập\Quản lý đơn vị trực thuộc.

2. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu nhanh danh sách tài khoản của đơn vị cấp dưới vào phần mềm.

3. Nhấn vào “tại đây” để tải file mẫu của phần mềm về máy tính.

4. Mở file excel vừa tải về và khai báo thông tin Địa chỉ, Điện thoại, Họ đệm, Tên, Email, chọn phần mềm sử dụng: Mimosa hay Bamboo.

Lưu ý: Thông tin Email/Số điện thoại phải là Email/Số điện thoại CÁ NHÂN của chuyên viên tại đơn vị, KHÔNG ĐƯỢC DÙNG Email/Số điện thoại CƠ QUAN.

5. Quay lại phần mềm MISA Lekima, kéo thả tệp hoặc nhấn vào khung “Kéo thả tệp hoặc bấm vào đây” để tải file excel nhập khẩu vào phần mềm.

6. Nhấn Nhập dữ liệu.

7. Nhấn Đóng.

8. Nhấn Nạp lại hoặc F5 để cập nhật lại dữ liệu vừa nhập khẩu.

Cấp dưới đăng nhập vào phần mềm với tài khoản cấp trên cấp

Sau khi được cấp trên cấp tài khoản, đơn vị cấp dưới vào email (đã gửi cho cấp trên tạo tài khoản), làm theo hướng dẫn để kích hoạt tài khoản và đặt mật khẩu rồi mới sử dụng được phần mềm.

Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây.

Cập nhật 17/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận