1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Phòng tài chính
  4. PTC lập thông báo xét duyệt, thẩm định

PTC lập thông báo xét duyệt, thẩm định

I. ĐƠN VỊ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 

  1. Lập thông báo

II. ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

  1. Lập biên bản
  2. Lập thông báo

XEM PHIM HƯỚNG DẪN PTC LẬP BIÊN BẢN, THÔNG BÁO XÉT DUYỆT THẨM ĐỊNH CHO CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ:

Cập nhật 23/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận