Lập thông báo cho đơn vị cấp huyện

Sau khi lập biên bản xét duyệt/thẩm định cho đơn vị cấp huyện, PTC lập thông báo cho đơn vị như sau:

Đơn vị cấp trên lập thông báo xét duyệt/thẩm định

1. Chọn menu Thông báo kết quả, chọn tab Đơn vị dự toán\Chưa lập thông báo để xem danh sách những đơn vị cần lập thông báo xét duyệt/thẩm định.

2. Kích đúp chuột vào đơn vị để lập thông báo.

3. Nhấn Lập thông báo.

4. Nhập các thông tin trên thông báo xét duyệt thẩm định.

I. Phần số liệu

II. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

III. Nhận xét và kiến nghị

6. Nhấn Lưu để lưu tạm thông báo.

7. Nhấn Gửi cấp dưới để gửi thông báo cho đơn vị cấp dưới.

8. Kéo thả báo cáo cần nộp kèm hoặc chọn đường dẫn tới tệp báo cáo.

9. Nhấn để xác nhận hoàn thành và gửi cho cấp dưới.

10. Chương trình sẽ tự động hiển thị trạng thái Đã gửi cấp dưới.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị cấp trên muốn thu hồi thông báo đã lập thì:

  • Chọn tab Đã lập thông báo.
  • Kích đúp chuột vào đơn vị đã lập thông báo.

  • Nhấn Thu hồi. 
  • Nhấn Có để chắc chắn muốn thu hồi lập biên bản.

Đơn vị cấp dưới xem kết quả thông báo xét duyệt/thẩm định (MISA Mimosa online)

Sau khi PTC lập thông báo xét duyệt/thẩm định và gửi cho đơn vị cấp dưới, cấp dưới đăng nhập vào phần mềm MISA Mimosa để xem kết quả xét duyệt/thẩm định báo cáo.

Cập nhật 27/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận