1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Phòng tài chính
 4. Xét duyệt, thẩm định
 5. PTC Gửi trả/Hoàn thành xét duyệt thẩm định báo cáo

PTC Gửi trả/Hoàn thành xét duyệt thẩm định báo cáo

Sau khi xét duyệt số dự toán, số quyết toán cho đơn vị xã/phường thì PTC sẽ gửi trả/hoàn thành báo cáo cho đơn vị như sau:

Nhấn Hoàn thành/Gửi trả.

 • Trường hợp có chỉ tiêu cần trao đổi với cấp dưới, cần cấp dưới chỉnh sửa và nộp lại báo cáo thì nhập Thời hạn nộp lại báo cáo Nội dung gửi trả, nhấn Gửi trả.
  • Báo cáo sẽ được trả về cho cấp dưới.
  • Cấp dưới chỉnh sửa, nộp lại báo cáo
  • PTC xét duyệt, thẩm định lại báo cáo.
 • Trường hợp xét duyệt/thẩm định xong và không có chỉ tiêu cần trao đổi với cấp dưới, thì nhấn Hoàn thành.

 

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận