Xét duyệt số quyết toán

Giúp PTC xét duyệt số quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

1. Vào menu Xét duyệt, thẩm định.

2. Chọn tab Chưa xét duyệt, thẩm định.

3. Kích đúp chuột vào đơn vị cần xét duyệt, thẩm định.

4. Kích đúp chuột vào Số liệu quyết toán.

5. Lần lượt xét duyệt Quyết toán thu, Quyết toán chi, Cân đối Thu – Chi.

I. Xét duyệt số quyết toán thu

1. Cập nhật số Tabmis

Nhấn Cập nhật số Tabmis => phần mềm lấy số Tabmis đã khai báo ở phần Nhập khẩu số liệu quyết toán thu từ Tamis sang cột 3. Số quyết toán thu NSNN trên địa bàn và cột 5. Số quyết toán NS xã hưởng.

2. Xét duyệt số quyết toán thu NSNN trên địa bàn (Cột 7)

Nhấn chuột phải vào cột 7. Thu NSNN trên địa bàn, chọn:

3. Xét duyệt số quyết toán thu NS xã (Cột 9)

Nhấn chuột phải vào cột 9. NS xã hưởng, chọn:

Nhấn Lưu nháp để lưu tạm hoặc nhấn Đã xong để đánh dấu đã hoàn thành xét duyệt quyết toán thu.

II. Xét duyệt quyết toán chi

PTC chọn tab Quyết toán chi để nhập số xét duyệt/thẩm định như sau:

1. Cập nhật số Tabmis

Nhấn Cập nhật số Tabmis => phần mềm lấy số Tabmis đã khai báo ở phần Nhập khẩu số liệu quyết toán chi từ Tamis sang cột 11. Số quyết toán.

2. Xét duyệt số quyết toán (Cột 13)

Nhấn chuột phải vào cột 13. Số quyết toán, chọn:

Nhấn Lưu nháp để lưu tạm hoặc nhấn Đã xong để đánh dấu đã hoàn thành xét duyệt quyết toán chi.

III. Cân đối Thu – Chi

1. Sau khi xét duyệt quyết toán thu, quyết toán chi cho đơn vị thì phần mềm tự động cân đối thu – chi như sau:

2. Nhấn Lưu nháp để lưu tạm hoặc nhấn Đã xong để đánh dấu đã hoàn thành xét duyệt quyết toán chi.

Với các đơn vị khác, PTC xét duyệt số liệu quyết toán tương tự.

Sau khi xét duyệt xong số dự toán và số quyết toán, PTC gửi trả/hoàn thành xét duyệt cho cấp dưới. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận