1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R16
  5. Trường hợp kiểm tra báo cáo có sai lệch, đơn vị cấp trung gian vẫn muốn nộp báo cáo lên cấp trên để tiếp tục tổng hợp

Trường hợp kiểm tra báo cáo có sai lệch, đơn vị cấp trung gian vẫn muốn nộp báo cáo lên cấp trên để tiếp tục tổng hợp

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trung gian nộp báo cáo lên cấp trên để tiếp tục tổng hợp kể cả khi kiểm tra báo cáo có sai lệch.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R16, trên màn hình Nộp báo cáo\Nộp lên cấp trên, phần mềm chỉ ra kết quả kiểm tra báo cáo tổng hợp là “Có các CTMT, DA không đúng với thông tư 324” thì đơn vị vẫn nộp được báo cáo lên cấp trên bằng cách nhấn vào chức năng Nộp báo cáo.

Cập nhật 08/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận