1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R16
  5. Phòng Tài chính, Sở Tài chính có thể thiết lập phân chia khoản thu là hưởng theo tỷ lệ hay hưởng theo 100%

Phòng Tài chính, Sở Tài chính có thể thiết lập phân chia khoản thu là hưởng theo tỷ lệ hay hưởng theo 100%

1. Mục đích

Giúp Phòng Tài chính, Sở Tài chính khi thực hiện lập các báo cáo quyết toán toàn địa bàn có nhu cầu phân chia các khoản thu NSNN theo 2 nội dung là Các khoản thu NSĐP hưởng 100% và Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R16, phần mềm đang mặc định các khoản thu vào 1 trong 2 nhóm căn cứ theo quy định của TT342 hiện tại và không cho phép sửa.

– Kể từ phiên bản R16, Phòng Tài chính, Sở Tài chính có thể linh động trong việc thiết lập các khoản thu NSNN để phục vụ lên báo cáo được chính xác hơn.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Danh mục.
  • Chọn Danh mục thu NSNN.

  • Nhấn vào biểu tượng Thiết lập (Thiết lập phân chia khoản thu hưởng theo phân cấp).

  • Thực hiện tích chọn khoản thu con chi tiết thuộc 1 trong 2 giá trị: NSĐP hưởng 100% hay Phân chia tỷ lệ %.

Chỉ thiết lập với nội dung chi tiết nhất, không thiết lập cho nội dung cha.

  • Nhấn Lưu.

Cập nhật 08/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận