PTC tổng hợp báo cáo

XEM PHIM TỔNG HỢP BÁO CÁO:

PTC sẽ thực hiện tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương và quyết toán đơn vị HCSN như sau:

Quyết toán ngân sách địa phương

Sau khi Phòng tài chính xét duyệt, thẩm định báo cáo cho đơn vị xã/phường thì phần mềm sẽ tự động tổng hợp các báo cáo theo TT 342, NĐ31.

– Kiểm tra lại chỉ tiêu Bội thu/Bội chi

Phần mềm tự động tính chỉ tiêu Bội thu, Bội chi từ số liệu thu chi ngân sách địa phương. Chuyên viên thực hiện kiểm tra lại chỉ tiêu Bội thu, Bội chi để lấy lên báo cáo có chứa chỉ tiêu Bội thu, Bội chi.

1. Nhấn Cân đối.

2. Phần mềm tự động tính chỉ tiêu Bội thu, Bội chi từ số liệu thu chi ngân sách địa phương. Anh/ chị có thể nhập lại chỉ tiêu Bội thu, Bội chi (nếu muốn).

3. Nhấn Tính lại Bội thu/Bội chi nếu muốn phần mềm lấy lại số liệu tính toán ban đầu.

4. Nhấn Lưu.

– Xem/in báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương

1. Kích đúp chuột vào báo cáo để xem/in báo cáo.

Ví dụ: Mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương.

2. Khai báo tham số báo cáo.

4. Nhấn Đồng ý.

Với các báo cáo khác, đơn vị thực hiện tương tự.

Quyết toán đơn vị HCSN

1. Chọn tab Quyết toán đơn vị HCSN.

2. Nếu chưa xét duyệt/thẩm định xong cho tất cả các đơn vị thì sẽ hiển thị thông báo.

  • Nhấn Tiếp tục xét duyệt/thẩm định để chuyển sang màn hình Xét duyệt/thẩm định để xét duyệt/thẩm định cho các đơn vị còn lại.
  • Nhấn Xem trước báo cáo tổng hợp để xem báo cáo mà phần mềm tự động tổng hợp dựa trên số đơn vị đã được xét duyệt/thẩm định xong.

Xem hướng dẫn tổng hợp báo cáo cho các đơn vị HCSN tại đây.

Cập nhật 29/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận