PTC nộp báo cáo

Theo quy định về thẩm định, quyết toán NSĐP, Phòng Tài chính sau khi tổng hợp số liệu toàn địa bàn sẽ nộp báo cáo quyết toán theo TT342 lên cơ quan tài chính cấp trên là Sở Tài chính để STC thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán toàn tỉnh.

Các báo cáo cần nộp lên theo TT342 bao gồm:

  • Mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương
  • Mẫu số 61: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP
  • Mẫu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương
  • Mẫu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo mục lục NSNN
  • Mẫu số 64: Quyết toán chi, trả nợ NSĐP theo mục lục NSNN
  • Mẫu số 65: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục ngân sách

XEM PHIM HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO (từ 1p50s):

Các bước thực hiện:

– Lập báo cáo

1. Chọn menu Nộp báo cáo.

2. Nhấn Lập báo cáo.

3. Phần mềm tự động tổng hợp báo cáo theo Thông tư 342/2016/TT-BTC.

Kích đúp chuột vào báo cáo để xem/in. Ví dụ in Mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương.

4. Chọn Đơn vị tính. Nhấn Đồng ý.

5. Phần mềm in báo cáo như sau:

– Xóa báo cáo đã lập

1. Để xóa bộ báo cáo thì nhấn vào biểu tượng Xóa.

2. Nhấn Xóa để chắc chắn muốn xóa báo cáo đã lập.

– Nộp báo cáo cho cấp trên

1. Sau khi kiểm tra xong bộ báo cáo thì PTC nhấn Nộp báo cáo để nộp báo cáo cho cấp trên.

2. Nhấn Tiếp tục.

3. Có thể đính kèm tệp để nộp cho cấp trên. 

4. Nhấn để gửi báo cáo cho cấp trên.

5. Sau khi nộp cấp trên, phần mềm sẽ hiển thị trạng thái là Đã nộp cấp trên.

Cập nhật 29/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận