1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R14
 5. Đơn vị cấp dưới nộp mẫu B05/BCTC – Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) cho đơn vị cấp trên

Đơn vị cấp dưới nộp mẫu B05/BCTC – Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) cho đơn vị cấp trên

1. Mục đích

Giúp các đơn vị nộp mẫu B05/BCTC – Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) cho đơn vị cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

[MISA Mimosa online] Cấp dưới nhập khẩu áo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) nộp cho cấp trên from MISA JSC on Vimeo.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

 • Chọn menu Nộp báo cáo.
 • Nhấn Nhập khẩu\Báo cáo đơn giản.

 • Trường hợp đã nhập khẩu báo cáo B01/BCTC, B02/BCTC, B04/BCTC thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau.
 • Còn nếu trước đó chưa nhập khẩu báo cáo B01/BCTC, B02/BCTC, B04/BCTC thì không hiển thị thông báo này.
 • Nhấn Đồng ý để đồng ý xóa các báo cáo tài chính đầy đủ đã nhập B01/BCTC, B02/BCTC, B04/BCTC để lập B05/BCTC mẫu đơn giản.

 • Tích chọn B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản).
 • Nhấn Tiếp tục.

 • Chọn Chương.
 • Nhấn tại đây để tải file excel mẫu về máy.

 • Mở file excel vừa tải về và lần lượt nhập dữ liệu cho các sheet tương ứng.

 • Trên phần mềm, tải file đã có dữ liệu lên. Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn Đóng để hoàn tất quá trình nhập khẩu.
 • Trên màn hình Nộp báo cáo, chọn xem/in báo cáo B05/BCTC.
 • Nhấn Nộp báo cáo để nộp lên cấp trên.
Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận