1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R14
  5. Đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo lần sau có chứa bộ báo cáo khác với lần gửi trước thì phần mềm tự động cập nhật số liệu xét duyệt theo lần gửi mới nhất

Đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo lần sau có chứa bộ báo cáo khác với lần gửi trước thì phần mềm tự động cập nhật số liệu xét duyệt theo lần gửi mới nhất

1. Mục đích

Giúp các đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo mà lần sau có bỏ đi 1 số báo cáo của  lần gửi trước thì phần mềm tự động cập nhật theo số liệu mới nhất.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, khi cấp dưới nộp lại báo cáo cho cấp trên thì trên màn hình xét duyệt, thẩm định của cấp trên phần mềm giữ nguyên kết quả lần nộp trước nên phản ánh số liệu không chính xác.

Ví dụ: lần đầu đơn vị hạch toán có phát sinh CTMT, DA và nộp bao gồm mẫu F01-02 lên cấp trên.

Sau đó phát hiện hạch toán sai nên có xóa các CTMT, DA do đó không phát sinh mẫu F01-02.

Đơn vị nộp lại báo cáo cho cấp trên nhưng trên phần mềm MISA Lekima vẫn giữ nguyên kết quả mẫu F01-02.

– Kể từ phiên bản R14, khi các đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo mà lần sau có bỏ đi 1 số báo cáo của  lần gửi trước thì phần mềm tự động cập nhật theo số liệu mới nhất.

Ví dụ: lần đầu đơn vị hạch toán có phát sinh CTMT, DA và nộp bao gồm mẫu F01-02 lên cấp trên.

Sau đó phát hiện hạch toán sai nên có xóa các CTMT, DA do đó không phát sinh mẫu F01-02.

Đơn vị nộp lại báo cáo cho cấp trên thì trên phần mềm MISA Lekima sẽ không hiển thị báo cáo F01-02 nữa.

Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận