1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R8
  5. Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo nguồn – đơn vị (Bộ Văn hóa)

Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo nguồn – đơn vị (Bộ Văn hóa)

1. Mục đích

Giúp đơn vị Bộ văn hóa in được Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo nguồn – đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R8, căn cứ vào số xét duyệt/thẩm định Kinh phí hoạt động của các đơn vị trực thuộc được tổng hợp báo cáo để in được Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo  nguồn – đơn vị.

  • Vào menu Báo cáo.
  • Kích đúp chuột vào Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo nguồn – đơn vị.
  • Chọn Chương, Nguồn, Khoản, CTMT, DA.
  • Tích chọn các đơn vị cần in báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận