1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R8
  5. Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn (Bộ Văn hóa)

Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn (Bộ Văn hóa)

1. Mục đích

Giúp đơn vị Bộ văn hóa in được Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R7, căn cứ vào số xét duyệt/thẩm định Kinh phí hoạt động của các đơn vị trực thuộc được tổng hợp báo cáo để in được Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn.

  • Vào menu Báo cáo.
  • Kích đúp chuột vào Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn.
  • Chọn Chương, Nguồn, Khoản, CTMT, DA.
  • Tích chọn các đơn vị cần in báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận