1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R10
  5. Tổng hợp số liệu tài chính cho đơn vị cấp trên có các đơn vị cấp dưới không sử dụng chế độ kế toán HCSN

Tổng hợp số liệu tài chính cho đơn vị cấp trên có các đơn vị cấp dưới không sử dụng chế độ kế toán HCSN

Giúp đơn vị chủ quản tổng hợp số liệu về tài sản thuần, thặng dư thâm hụt của các đơn vị cấp trên có các đơn vị cấp dưới trực thuộc không sử dụng chế độ kế toán HCSN theo TT 107/2017/TT-BTC.

 

Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận