1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Sở Tài chính
  4. Xét duyệt, thẩm định
  5. STC xét duyệt số quyết toán cho Phòng tài chính

STC xét duyệt số quyết toán cho Phòng tài chính

Giúp STC xét duyệt số quyết toán của các Phòng tài chính.

1. Vào menu Xét duyệt, thẩm định.

2. Chọn tab Chưa xét duyệt, thẩm định.

3. Kích đúp chuột vào đơn vị cần xét duyệt, thẩm định.

4. Kích đúp chuột vào Số liệu quyết toán.

5. Lần lượt xét duyệt Quyết toán thuQuyết toán chiCân đối Thu – Chi.

I. Xét duyệt số quyết toán thu

1. Cập nhật số Tabmis

  • Nhấn Cập nhật số Tabmis => phần mềm lấy số Tabmis đã khai báo ở phần Nhập khẩu số liệu quyết toán thu từ Tamis sang cột 3. Số quyết toán thu NSNN trên địa bàn và cột 5. Số quyết toán Thu NSĐP.

2. Xét duyệt số quyết toán thu NSNN trên địa bàn (Cột 7)

Nhấn chuột phải vào cột 7. Thu NSNN trên địa bàn, chọn:

  • Số liệu cột 7 = cột 1: tức là phần mềm tự động lấy số cột 7 = số báo cáo tổng hợp của Phòng tài chính nộp lên cho Sở tài chính.

3. Xét duyệt số quyết toán thu NSĐP (Cột 9)

Nhấn chuột phải vào cột 9. Số quyết toán (Thu NSĐP), chọn:

  • Số liệu cột 9 = cột 2: tức là phần mềm tự động lấy số cột 9 = số báo cáo tổng hợp của Phòng tài chính nộp lên cho Sở tài chính.

Nhấn Đã xong để đánh dấu đã hoàn thành xét duyệt quyết toán thu.

II. Xét duyệt quyết toán chi

STC chọn tab Quyết toán chi để nhập số xét duyệt/thẩm định như sau:

1. Cập nhật số Tabmis

Nhấn Cập nhật số Tabmis => phần mềm lấy số Tabmis đã khai báo ở phần Nhập khẩu số liệu quyết toán chi từ Tamis sang cột 11. Số quyết toán.

2. Xét duyệt số quyết toán (Cột 13)

Nhấn chuột phải vào cột 13. Số quyết toán, chọn:

  • Số liệu cột 13 = cột 10: tức là phần mềm tự động lấy số cột 13 = số báo cáo tổng hợp của Phòng tài chính nộp lên cho Sở tài chính.

Nhấn Đã xong để đánh dấu đã hoàn thành xét duyệt quyết toán chi.

III. Cân đối Thu – Chi

1. Sau khi xét duyệt quyết toán thu, quyết toán chi cho đơn vị thì phần mềm tự động cân đối thu – chi như sau:

Với các đơn vị Phòng tài chính khác, STC xét duyệt số liệu quyết toán tương tự.

Sau khi xét duyệt xong số dự toán và số quyết toán, STC gửi trả/hoàn thành xét duyệt cho cấp dưới. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 08/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận