1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Sở Tài chính
  4. Số liệu quyết toán
  5. STC nhập số dự toán thu chi tiết theo đơn vị

STC nhập số dự toán thu chi tiết theo đơn vị

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Số liệu quyết toán\Nhập dự toán.

2. Chọn tab Ngân sách cấp dưới\Số liệu dự toán thu, nhấn Nhập số liệu thu.

3. Nhấn tại đây để tải file mẫu về máy tính.

4. Nhập số Thu NSNN, Thu NS cấp tỉnh, Thu NS cấp huyện cho các chỉ tiêu.

File sau khi khai báo dữ liệu như sau:

5. Kéo thả tệp vào PM hoặc nhấn vào khung “Kéo thả tệp vào đây hoặc bấm vào đây” để chọn đường dẫn dữ liệu.

6. Chọn file nhập khẩu đã có đầy đủ số liệu.

7. File được tải lên thành công sẽ hiển thị như sau.

Còn nếu có lỗi thì tải về file nhập khẩu lỗi để xem chi tiết nguyên nhân lỗi. Sau đó sửa lại và nhập khẩu lại.

8. Nhấn Nhập dữ liệu.

9. Nhấn Đóng khi phần mềm thông báo nhập khẩu thành công.

Còn nếu không thành công thì đơn vị tải về file nhập khẩu lỗi để xem chi tiết lỗi.

10. Nhấn vào biểu tượng xem để xem lại số liệu dự toán thu vừa nhập khẩu vào chương trình.

11. Có thể nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu lại số liệu dự toán thu toàn địa bàn.

12. Nhấn để nhập khẩu đè lên dữ liệu nhập khẩu đã có trên phần mềm. Còn nếu không muốn nhập khẩu, nhấn Không.

Với các đơn vị khác, anh/chị nhập khẩu dự toán thu tương tự.

Cập nhật 17/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận