Báo cáo

Phần mềm giúp đơn vị in được các Báo cáo quyết toán, Thông báo xét duyệt quyết toán, Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo công khai theo TT số 90/2018/TT-BTC và 1 số Báo cáo khác.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN:

[MISA Lekima] Chuyên viên STC in báo cáo.mp4 from MISA JSC on Vimeo.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Vào menu Báo cáo.

2.  Anh/chị nhấn vào biểu tượng dấu cộng để xem danh sách báo cáo.

3. Để in báo cáo, anh/chị kích đúp chuột vào báo cáo.

4. Tùy vào từng báo cáo để khai báo các tham số.

  • Chọn Kỳ, Nguồn, Chương, Khoản, Mã CTMT DA.
  • Tích chọn các đơn vị cần in báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình in báo cáo như sau:

6. Để xuất khẩu báo cáo, anh/chị nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

6. Để in báo cáo với tham số khác, nhấn Làm mới. Chọn lại tham số và nhấn Đồng ý.

7. Ngoài ra, anh/chị còn tải báo cáo về máy tính, in báo cáo hay chọn nhanh trang báo cáo cần xem.

Cập nhật 23/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận