1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Sở Tài chính
  4. Lập biên bản, thông báo
  5. STC lập thông báo cho đơn vị ngân sách cấp dưới

STC lập thông báo cho đơn vị ngân sách cấp dưới

Sau khi hoàn thành xét duyệt, thẩm định báo cáo cho các đơn vị ngân sách cấp dưới như Phòng tài chính thì chuyên viên STC có thể lập thông báo cho đơn vị đó.

1. Chọn menu Thông báo kết quả, chọn tab Ngân sách cấp dưới.

2. Chọn đơn vị cần lập thông báo xét duyệt/thẩm định, nhấn vào biểu tượng Lập thông báo.

3. Nhập ý kiến của STC (nếu muốn)

4. PM đã lấy số liệu từ xét duyệt, thẩm định, chuyên viên STC chỉ xem mà không sửa được.

5. Nhập Nội dung nhận xét (nếu muốn).

6. Nhập Kiến nghị (nếu muốn).

7. Nhấn Đính kèm tệp để đính kèm file cùng thông báo xét duyệt quyết toán.

  • Kéo thả tệp hoặc bấm vào đây để tải file. Lưu ý file đính kèm phải <= 2MB.

  • Chọn file trong máy tính. Nhấn Đồng ý.

8. Nhấn Lưu.

9. Nhấn Tải về để tải file pdf về máy tính.

10. Nhấn In để in thông báo.

11. Nhấn Gửi cấp dưới để gửi thông báo cho cấp dưới.

  • Nhấn vào link tại đây để xem trước thông báo.
  • Nhấn để xác nhận gửi cho cấp dưới.

12. Nhấn Hủy thông báo để hủy thông báo vừa được lập.

Cập nhật 07/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận