1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Phòng tài chính
  4. Số liệu quyết toán
  5. PTC nhập số liệu quyết toán thu, chi (từ TABMIS)

PTC nhập số liệu quyết toán thu, chi (từ TABMIS)

Giúp PTC nhập dữ liệu quyết toán thu – chi để tổng hợp quyết toán trình UBND, HĐND và ra thông báo xét duyệt quyết toán cho các đơn vị.

Lưu ý: Để nhập khẩu được số liệu quyết toán thu, chi vào phần mềm MISA Lekima, đơn vị cần phải xuất khẩu các báo cáo “Tabmis XML Publisher Report AP B3-03: Báo cáo chi ngân sách nhà nước theo MLNS” và “Tabmis XML Publisher Report AR B2-02: Báo cáo thu ngân sách nhà nước theo MLNS” trên TABMIS. Chi tiết hướng dẫn mời anh/chị xem trong video dưới đây:

  1. Nhập số liệu quyết toán thu toàn địa bàn (từ TABMIS)
  2. Nhập số liệu quyết toán chi toàn địa bàn (từ TABMIS)
  3. Nhập số liệu quyết toán thu chi tiết theo đơn vị (từ TABMIS)
  4. Nhập số liệu quyết toán chi chi tiết theo đơn vị (từ TABMIS)
Cập nhật 23/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận