1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Phòng tài chính
  4. Số liệu quyết toán
  5. PTC nhập số dự toán thu cho đơn vị ngân sách cấp dưới

PTC nhập số dự toán thu cho đơn vị ngân sách cấp dưới

Các bước thực hiện

1. Chọn menu Số liệu quyết toán\Nhập dự toán.

2. Chọn tab Ngân sách cấp dưới\Số liệu dự toán thu, nhấn Nhập số liệu Excel.

3. Nhấn tại đây để tải file mẫu về máy tính.

4. Copy dữ liệu dự toán thu tại file trên máy tính của đơn vị sang file mẫu của phần mềm.

File sau khi copy dữ liệu sang như sau:

5. Kéo thả tệp vào PM hoặc nhấn vào khung “Kéo thả tệp vào đây hoặc bấm vào đây” để chọn đường dẫn dữ liệu.

6. Chọn file nhập khẩu đã có đầy đủ số liệu.

7. File được tải lên thành công sẽ hiển thị như sau.

Còn nếu có lỗi thì tải về file nhập khẩu lỗi để xem chi tiết nguyên nhân lỗi. Sau đó sửa lại và nhập khẩu lại.

8. Nhấn Nhập dữ liệu.

9. Nhấn Đóng khi phần mềm thông báo nhập khẩu thành công.

Còn nếu không thành công thì đơn vị tải về file nhập khẩu lỗi để xem chi tiết lỗi.

10. Nhấn vào biểu tượng xem để xem lại số liệu dự toán thu vừa nhập khẩu vào chương trình.

11. Có thể nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu lại số liệu dự toán thu toàn địa bàn.

12. Nhấn để nhập khẩu đè lên dữ liệu nhập khẩu đã có trên phần mềm. Còn nếu không muốn nhập khẩu, nhấn Không.

Với các đơn vị khác, anh/chị nhập khẩu dự toán thu tương tự.

Cập nhật 22/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận