1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R9
 5. Đáp ứng các báo cáo theo TT344

Đáp ứng các báo cáo theo TT344

1. Mục đích

Giúp đơn vị in các báo cáo theo TT344/2016/TT-BTC.

 • Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã
 • Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã
 • Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS
 • Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị cấp dưới in báo cáo trên MISA Bamboo (https://bambooapp.misa.vn)

 • Vào menu Nộp báo cáo.

 • Lần lượt in các báo cáo.

Đơn vị cấp trên in báo cáo trên MISA Lekima (https://lekimaapp.misa.vn)

 • Vào menu Xét duyệt, thẩm định.
 • Chọn tab Chưa xét duyệt, thẩm định.
 • Kích đúp chuột vào đơn vị cần xét duyệt, thẩm định.
 • Lần lượt in các báo cáo.

 • Khai báo tham số báo cáo.

 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận