1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Đơn vị cấp dưới không dùng Mimosa.NET muốn nộp báo cáo S05-H: Bảng cân đối tài khoản cho đơn vị cấp trên để đối chiếu số liệu

Đơn vị cấp dưới không dùng Mimosa.NET muốn nộp báo cáo S05-H: Bảng cân đối tài khoản cho đơn vị cấp trên để đối chiếu số liệu

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới không sử dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2020 vẫn có thể nộp báo cáo S05-H: Bảng cân đối tài khoản cho đơn vị cấp trên để đối chiếu số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

 • Đăng nhập vào phần mềm MISA Mimosa online, nhấn Nhập khẩu.
 • Tích chọn báo cáo S05-H: Bảng cân đối tài khoản.

 • Chọn Chương.
 • Nhấn “tại đây” để tải file mẫu về máy tính.

 • Nhập số liệu báo cáo vào file vừa tải về.

 • Quay lại phần mềm, tải file đã có đầy đủ dữ liệu lên.
 • Nhấn Tiếp tục.

 • Sau khi nhập khẩu xong báo cáo, tích chọn báo cáo S05-H, nhấn Nộp báo cáo để nộp cho cấp trên.
 • Nhấn để chắc chắn muốn nộp báo cáo.

Cập nhật 07/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận